петък, 6 май 2022 г.

Предизвестена ли е войната?

    Библейските пророчества нямат нищо общо с разнообразните човешки предсказания, свързани с езичеството и футурологията – астрология, зодии, врачки, хиромантия, хороскопи, спиритизъм, екстрасенси, Нострадамус, Ванга и т.н. Една трета от Свещеното Писание има пророчески характер, а изпълнените досега около 2300 предсказания  са гаранция, че ще се изпълнят и всички останали. Всички тези пророчества са обвити в тайнството на мистицизма. Те по-скоро приличат на цветни картини и не са предназначени за точен логически анализ, когато все още не са се сбъднали. Всеки опит за тълкувание на несбъднати пророчества води до опасност от разводняване на тези изображения. От друга страна, всяко пророчество е написано, за да разкрие истината, а не да я замъгли. Както знаем, всяко търсене на истината е път към Бога. Вървейки по него, тълкувателят мисли за пророчеството онова, което му подсказва неговият дух. Поради това е съвсем неуместно тълкувателите да използват думи като ,,очевидно“ или ,,ясно“.            

Преди хилядолетия чрез сън, глас или видения на книжника Езекиил е съобщено пророчество за едно далечно събитие. В Светото Писание то е наречено ,,Гог от земите на Магог“. Векове наред това пророчество е изглеждало тайнствено, неясно и трудно за разбиране, заради което евреите са забранили тези текстове да се четат пред хора под тридесетгодишна възраст, за да не би трудното им осмисляне да породи предубеждение към вярата. В наши дни, когато най-вероятно е поставено началото на сбъдването му, е по-лесно да проследим извиращите потоци от бездънните води на Светилището, за да разплетем възлите, да разшифроваме труднопонятните пасажи и да дадем задоволителни тълкувания с езика на днешния ден.

                      Какво предполага, че пророчеството ще се сбъдне в наши дни?

В книгата на Езекиил има няколко пророчества. В глава 37 се предсказва, че Господ ще събере Израилевия дом и ще ги върне в собствената им земя. Тази част от Светото Писание описва целия обрат в съдбата на Израел, започнал с Ционисткия конгрес през 1897 г., Балфурската декларация – 1917 г., основаването на държавата Израел и Шестдневната война – 1967 г. Виждаме как нишката на библейските предсказания преминава от XIX в ХХ век и съвсем логично е следващата глава от книгата на Езекиил (38-ма) да се отнася за библейско събитие от XXI век, каквото е Гог от земята Магог. Събитията, описани от Езекиил трябва да се сбъднат преди появата на Антихриста – подробно описана в ,,Откровението (предсказанието) на Йоан“. Освен това всички глави от книгата на Езекиил се отнасят за ,,последните години“. В пророчеството за Гог от земите на Магог на две места (38:8 и 38:16) е посочено, че времето, през което то ще се сбъдне, e именно ,,последните години“.    

        Защо под Магог трябва да се разбира Руската федерация, а под Гог – нейния ,,княз“

Критичните тълкуватели са вложили голямо усърдие да изяснят кои точно са Гог и Магог. Още преди двеста и петдесет години изтъкнатият тълкувател Матю Хенри изготвя справочник в помощ на студентите, изучаващи Библията, и в него казва: ,,Магог се намира на края на света – в Скития, Татария и Русия.” Според писанията на еврейския историк Йосиф Флавий потомците на Магог са живели на север от Черно море. Същият предрича, че те ще образуват мощен блок в края на дните. Тези твърдения се споделят от редица тълкуватели и изследователи – и в далечното минало, и днес, които се позовават на следните аргументи: в пророчеството на Езекиил се споменава (38:2), че Гог е от земята Магог и княз на Рош, Мешех и Тувал. Магог означава ,,разширяване, разрастване на семейството“, което съвпада с огромното разпростиране на източните народи. Рош е първоначалното наименование на народа, който след това става Ройсен, а по-късно Русия. В православния превод на Библията се споменава за Мешех, но в други преводи е наречен Мосох, което означава ,,придобивка, завоевание“. Най-вероятно оттам е произлязло името на Москва. Мосок, както Рош и Тувал са синове на Ефет и внуци на Ной. От тези трима братя произлизат славянските народи. Тувал значи ,,ковач на оръжие“ и оттам вероятно идва името на Тоболск – родния град на Распутин, намиращ се в Сибир. Неслучайно Русия се нарежда сред народите, които са първенци в производството на оръжие. 

В пророчеството се споменава (38:15), че нападението ще дойде от ,,голямо сборище“, идващо от северните предели. Сред редиците на нашествениците ще има перси, етиопци и ливийци (38:5). Най-вероятно потомци на тези народи населяват днешна Сирия, Ливан и Иран. Както знаем, наемници от тези страни участват в сраженията на страната на Русия.

Като съюзници на ,,голямото сборище“ са посочени още Гомера и Тогарма. Гомера е родоначалник на галските народи. Полковете на тези представители вероятно са от областите, в които значителен приток на галска кръв се е вляла в Русия.

От Тогарма произлизат турските племена. Турция се намира доста по на юг, а в Писанието изрично е посочено, че полковете на тези участници идват от север. Предполагам, че това са наследници на някогашните турски племена и най-вече селджукските турци, чиито потомци са се разселили из териториите на днешна Русия. 

Така нареченото ,,голямо сборище“ вероятно е създавало погрешното впечатление в миналото, че ще бъде коалиция или блок от няколко държави, но може тези участници да са представители на народи, които са в пределите на една федерация.

Повечето тълкуватели смятат, че пророчеството на Езекиил се отнася за нападение над Израел

По-дълбоко вникване в Светото Писание показва някои несъответствия между нападнатия народ от пророчеството на Езекиил и образа на днешната държава Израел. В текста на пророчеството се споменава, че събраната войска ще се ,,повдигне против неоградената земя, ще иде против спокойните, живеещи безгрижно, без стени, и няма у тях ни затворки, ни врата“. Очевидно е, че Израел не отговаря на тези характеристики. От десетилетия тази страна не живее спокойно и безгрижно. ,,Стените“ в днешни времена най-вероятно е символ на противовъздушната отбрана на дадена страна, която спира още във въздуха вражеските ракети. Едва ли има друга държава, която по-успешно може да защити териториите си както Израел. В последното нападение, извършено от „Хамас“, израелският противовъздушен щит успя да прихване почти всичките над сто ракети и пропусна едва две или три от тях, въпреки че бяха изстреляни почти едновременно. И най-важното несъответствие е свързано с обстоятелството, че Израел е ядрена държава и при застрашаване на нейната сигурност ще е принудена да се защити, като употреби ядрено оръжие. Би могло да се приеме, че „ключалките“ са ядреното въоръжение, което ,,заключва“ подбудите на всяка неприятелска страна да предприеме нападение.

Украйна отговаря доста по-точно на изложеното описание. След разпадането на СССР тя доброволно се отказа да притежава ядрено оръжие. Украйна имаше толкова рехава противовъздушна отбрана, че бе почти напълно унищожена още в първите часове на войната. Това е доказателство за ,,безгрижно живеене“ – украинците не са кроели злини спрямо съседните народи, защото и сами не са се страхували и допускали, че съседите им ще тръгнат да им вредят.

Докато жителите на Израел са по-монолитна общност, в етнически аспект Украйна се припокрива по-плътно с образа на ,,народа, събран измежду народите“ (38:12). В Украйна съществуват различни етнически общности – украинци, руснаци, румънци, белоруси, кримски татари, българи, унгарци, поляци, евреи и арменци. Приблизително 77,5% от населението на Украйна се идентифицира като етнически украинци. 

Нека да разгледаме поколенческия профил на тази преобладаваща етническа група, като проследим един миграционен процес, отнасящ се за една не малка част от еврейския народ. Според някои историци (А. Н. Поляк, А. Кьостлер и др.) от VI до X в. хазарите създават хаганат, който приема за своя религия юдаизма или по-точно негова деноминация, наречена ,,талмудизъм“. Влиятелният еврейски общественик Бенджамин Харисън Фридман, застъпващ становището на Артур Кьостлер от книгата му „Тринадесетото племе“, твърди, че източноевропейските евреи ашкенази имат хазарски произход. Според Фридман източноевропейските евреи, които формират 92% от тези, които наричат себе си евреи, са всъщност хазари, племе, което преди векове е живеело дълбоко във вътрешността на Азия. Друг изследовател, Еран Елхайк от Института по генетична медицина към университета „Джонс Хопкинс“ в Съединените щати, публикува през 2012 г. дешифриране на генома на европейските евреи „ашкенази“. В своя научен труд той обяснява, че този геном е мозайка от гени на тюркски, кавказки, славянски и други народи. Това изследване потвърждава по-ранните становища на много други, най-вече руски автори, че източноевропейските евреи произлизат от народи, населявали Кавказ в началото на ерата на Христа. Според Елхайк тези племена са били езически, но с времето приемат юдаизма (през VIII в.), което се обяснява с разселването на евреите. Една част от народа на Израил, наричани „планински евреи“ (,,юхури“ и ,,тати“), поради нетолерантността на Халифата на Абасидите към тях, са потърсили закрила от владетелите на Хазарския хаганат. Протеклият впоследствие процес на юдеизиране на хазарите показва, че планинските евреи не само са се слели с този народ, но са се утвърдили като техни духовни водачи. Това неминуемо се е отразило на народопсихологията, нравите и мисленето на цялата многонационална смес, за да бъде припозната за своя от Покровителя на Израилевия народ. По това време хазарите вече владеят по-голямата част от полуостров Крим. Около 830 г. избухва бунт в хаганата. В резултат на това три от племената се отделят от Хазария и се съюзяват с маджарите, като се заселват в областта, наречена Етелкьоз, между Карпатите и р. Днепър, намираща се в днешните земи на Украйна. Тези твърдения не би трябвало да се приемат като антисемитски, защото през 2014 г. именно еврейските медии започнаха да публикуват статии и да излъчват предавания с общото послание, „че преди превземането на Крим от Руската империя Украйна е била потенциална еврейска държава“. На по-късен етап от развитието си някогашните хазари са приели християнството. В такъв случай би могло да се твърди, че една голяма част от украинците са т.нар. „криптоевреи“ – евреи, приели християнската вяра. Навярно тази еволюция от изначалното към новозаветното предполага достатъчно исторически обусловена принадлежност на украинския народ и предците му към религиозна група, която би могла да се припознае от Бога за ,,народ на Израилевите планини“. Самият президент на Украйна има еврейски произход. Украйна е единствената в света освен Израел, чийто президент и министър-председател са евреи, написа преди три години Кнаан Липшиц във в. „Таймс ъф Израел“.

Понятието ,,планина“ не трябва да се приема буквално, а както в много други библейски тълкувания, като ,,висота“ – в случая висотата на народ, орисан и предопределен да бъде подвластен на Абсолюта, което не е  безусловна гаранция за щастливо съществуване. Всеки, който е под крилото на Бога, е по-безмилостно разобличаван откъм прегрешенията си и много по-сурово наказван.

Изразът ,,избавена от меч” (38:8) може да означава, че неотдавна тази държава е преминала през някакво премеждие, което я е изтощило и едва-що посъбрала сили, отново e връхлетяна от война. Очевидна е приликата с Украйна, която преди 7–8 години претърпя откъсване на част от териториите си, като това събитие беше съпроводено с военни действия и разрушения.

                                                Нашествието е заради плячка

Гог от земите на Магог предприема това нашествие, защото му е хрумнало, че ще се облагодетелства. Намисляйки този план, врагът целял да се обогати и да завладее богатствата ѝ. Съгласно пророчеството Господ Бог се обръща към Гог с думите: ,,В оня ден ще ти дойдат на сърцето мисли, и ти ще замислиш зло предприятие (38:10) и ще кажеш: ,,аз ще се подигна против неоградената земя, ще ида против спокойните“ (38:11), ,,за да грабиш и да набереш плячка, да туриш ръка върху изново заселените развалини и върху народа, избран между народите, който се занимава със стопанство и търговия, който живее на пъпа на земята“ (38:12).

Украйна е богата на природни ресурси. Открай време е известна като „житницата на Европа“.  И в днешни дни е сред най-големите износители на жито в света. Една трета от най-плодородния чернозем се намира именно в Украйна, а обработваемата площ, с която разполага страната, възлиза на една четвърт от всички обработваеми площи в ЕС. Храните са на втора позиция в експортната листа на Украйна – след желязото и стоманата. Тя е огромна страна, която разполага с много природни богатства: желязна руда, графит, титан, никел, редки метали. В недрата ѝ се крият още големи и неразработени находища на шистов газ. На територията ѝ се намират големи рудни и въглищни басейни. В четири области има находища на природен газ и нефт. В Донецкия басейн се намира Никотовското находище на живак. В страната има находища на титанови руди, боксити, алунити, каолин, находища на калиеви соли, многочислени находища на нерудни полезни изкопаеми – гранит, габро, лабрадорит, флюсови варовици, динасови кварцити, мрамор, графит, креда, стъклени и формовъчни пясъци и др. Украйна се нарежда на едно от челните места в света по производство на амоняк и на магнезий.

Украйна се намира в най-отдалечения край на Европа, но ако се абстрахираме от условното разделение на земната суша на континенти, ще установим, че се намира наистина в средата на земната суша. Времето, през което е живял Езекиил, е далеч преди Великите географски открития и на практика светът в представите на тогавашния човек се е простирал в днешните земи на Европа, Азия и северните краища на Африка. По тази представа за света наистина Украйна се намира ,,на пъпа на земята“.

По време на цялата война ,,народът, събран измежду народите“ ще бъде под Божия закрила

Предрича се, че победата ще бъде за избрания народ. От текста на пророчеството се вижда, че на Езекиил е заповядано да пророкува против Гог и да му каже, че Господ е против него, чрез словата: ,,кажи тъй говори Господ Бог: ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рош, Мешек и Тувал“ (38:3). Чрез този стих се изяснява, че всъщност сблъсъкът е между Бог и Гог.

Хората са склонни да приемат, че в дадено явление и събитие има Божи пръст, когато се появяват феномени, парадокси, паранормални явления и когато събитията не следват своята логична последователност. Изброеното може да се обобщи с една дума – чудо, а всички чудеса са дело на свръхчовешка сила. 

Всички военни специалисти, разузнавания, специални служби по света смятаха, че Украйна ще падне след седемдесет и два часа от началото на пълномащабното нашествие. В първите часове на войната американският президент Байдън предложи убежище на президента Володомир Зеленски. Няма съмнение, че това предложение е в резултат на подробно проучена и щателно анализирана информация от най-способните служби в света. Едва ли някой е очаквал, че събитията ще се развият така, че да променят фундаментално представите за хода на този сблъсък и дори за прогнозите какъв ще е краят му. Ако можеше някой да каже на държавните глави, че войната ще се проточи с месеци, всеки един от тях щеше да каже: ,,Трябва да стане някакво чудо“. Виждаме, че чудото е налице. Вече шестдесети ден Украйна не е паднала и с всеки изминал ден военната ѝ мощ расте. Ако Господ беше на страната на Русия, чудото щеше да е с обратен знак. Вместо за седемдесет и два часа, Украйна щеше да е покорена доста по бързо.

В книгата на Езекиил (38:17) сe припомнят предишни пророчества от предишни пророци. В предсказанието си Мойсей е говорил за възмездие (Второзак. 32:43), а също Давид (Пс. 9:15), Исайя (Ис. 27:1) и Йоил (Йоил 3:1). Помощта на Всемогъщия можем да си я представим от друго библейско събитие, когато Давид побеждава великана Голиат. Заслугата на Давид се състои в това, че е хвърлил камъка. Останалото е извършено от Бога – той е придал допълнително ускорение, той е знаел къде се намира най-уязвимото място на Голиат, Той е насочил камъка точно в целта. По същата аналогия Всемогъщият помага на украинците. Последните изстрелват патрони, снаряди и ракети няколко пъти по-малко от тези на нашественика, но със значително по-голяма точност. Най-ярък пример е потапянето на броненосеца ,,Москва“. Тази плаваща крепост беше оборудвана с такива противовъздушни съвременни оръжия, за да осигури чадър за целия руски Черноморски флот. Кой можеше да предположи, че крайцер от такова поколение и мащаб няма да опази себе си от украинска ракета (според украинците) или пък, че точно в този ден от десетилетната му история ще възникне случаен пожар (според руснаците), който да го потопи. 

Друго, което няма как да не се забележи в тази война, е необичайният брой на убитите и ранени високопоставени руски командири на сухопътни и морски армейски части. Тези загуби са безподобни в сравнение с всяка друга война.

Модерните дарвинисти биха нарекли посочените факти чиста случайност, но истината е, че няма нищо случайно, а всичко случващо се е по Божията воля.

По-нататък в пророчеството се указва как Господ ще помогне на ,,избрания народ“: ,,И по всички мои планини ще повикам меч против Гог“. Както вече отбелязах, под планина се разбира „висота“, а в случая става въпрос за държави и общности, които са на високо икономическо и технологично ниво. Това са деветнадесет държави, сред които САЩ, страните от ЕС, Канада, Австралия, Турция и Япония. Мечът символизира оръжие не само в буквалния смисъл, но и вземането на някои решения, които биха нанесли щети на икономиката и стандарта на живот в страната нашественик. Тъй като бойната мощ на една държава е функция на икономиката, това неминуемо ще доведе до загуби както на едното, така и на другото. В посочения цитат Господ нарича тези планини ,,мои“ и това е обяснимо. Всичко на този свят е Негово – всички предмети, вещи, имоти и предприятия са само временно притежание на когото и да е.

В пророчеството на Езекиил се предрича недвусмисленото поражение на Гог и Магог. Сблъсъкът е описан като страховито събитие, от което ,,ще се разтреперят морски риби и небесни птици, и полски зверове и всичко, що се влече, що пълзи по земята, и всички люде, що са по лицето на земята“ (38:20). От този стих e видно, че описаното съответства на днешните битки, които се водят по въздух, суша и море. Във втората му част не е пропуснато да се спомене, че хората от всички краища на света ще проследят с притеснение развитието на конфликта. Ето че стигаме до една от основните причини, поради която Бог съобщава на пророците какво предстои да се случи – да не се тревожат и страхуват вярващите. Когато краят на събитието е предизвестен, ние следим развитието, но знаейки каква ще е развръзката, го приемаме по-спокойно, защото знаем, че всичко е под Негов контрол.

Нека да не пропуснем по-важната причина за появата на пророчествата. Тяхната цел не е за да се спекулира с тях, нито да задоволяват нашето любопитство. Чрез пророчествата хората  чувстват вълнуващото и непосредствено присъствие на живия Бог.

                     Възможно е предсказанието на Езекиил да не се отнася за войната в Украйна

На този етап от развитието на бойните действия в Украйна са налице не малко обстоятелства на припокриване на събитие и пророчество. Наред с това възникват няколко въпроса, които подклаждат съмнение. Един от тях е свързан с натрапчивото усещане, че населението на Украйна не е достойно за класификацията ,,Израилев народ“. По-горе обстойно разгледахме връзката на юдаизма с националната индентичност на украинците, като уточнихме, че не е толкова важно потомците на Израил да се определят като притежатели на неговите гени, колкото като носители на неговия дух (духа на юдаизма). В представите на вярващите Бог е символ на добродетелността и близостта с Него се постига чрез целомъдрие, любов, смиреност, миролюбие и всички останали добродетели, описани в блаженствата. Нито украинците, нито израелците, както и никой друг народ не може да се индентифицира като такъв. 

От текста на пророчеството е видно, че украинският народ е признат за ,,Израилев народ“ не поради заслуги, а по благодат, защото е описан като ,,страна, събрана измежду много народи, които бяха дълго време запустели“ (38:4). „Запустялост“ означава отклонение от пътя към Бог. Можем да допуснем дори, че тази страна е отстъпила от християнската етика повече, отколкото много други народи, защото в пророчеството се казва, че ,,заради нечистоиите им и поради незаконията им Господ направи това с тях и скри за тях Своето лице“ (39:24).

Другото несъответствие се съдържа в стих 28, в което се казва: ,,И ще познаят, че Аз съм техен Господ Бог, когато, след като ги разпръснах между народите, изново ги събера в тяхната земя и не оставя вече там ни едного от тях“. Всеизвестно е, че деветдесет процента от еврейския народ са били разпръснати по света. Вследствие на събитието те отново ще се съберат в тяхната земя. Но това вече се е извършило. Еврейската държава отдавна е създадена и съществува повече от шестдесет години. Този стих би могъл да се тълкува по следния начин: разпръскването да е масовото временно изселване на онези близо пет милиона, които напуснаха Украйна от началото на войната. Техният брой може да нарасне. Тези, които са кръвно свързани с историческите си корени, отново ще се завърнат, а онези, които не го сторят, ще изгубят връзката с народа си и ще се претопят в множеството на приютилите ги народи. 

                                        Кардиналният смисъл на войната

В медиите може да се прочетат всякакви аргументи за причините и необходимостта от войната в Украйна. Войната, описана в пророчеството на Езекиил, е част от Божия план за спасението на човечеството според изследователя Йоахим Лангхамер, автор на книгата ,,Какво ще стане с този свят?“. Хората все повече се отдалечават от християнството. Поради това в  ,,последните години“ Господ ще има повече проявления, за да напомня за себе си. Нека да видим какво казва за това пророчество видният библейски тълкувател Матю Хенри. Според него Бог не само ще допусне враговете Си да се изправят срещу Неговите чеда, но и сам ще ги доведе. Това е ,,за да Ме познаят народите“ като жив  и истинен Бог ,,и Аз ще се осветя у Тебе Гоге!“ – което ще рече – чрез твоето поражение и разрухата ти пред очите на народите, та всички да видят и кажат: ,,Няма втори като Бога на Ерусалим, що препуска по небето да се притече на помощ на своя народ“. Според Матю Хенри целта е Неговите люде да чуят повече за Божието име, да познаят по-отблизо могъществото и добротата Му и разберат колко се грижи за тях и колко им е предан. 

Засега са налични доста сходства на войната в Украйна с пророчеството на Езекиил. Тя не е свършила и е възможно да продължи не така, както е посочено в библейския текст. Трябва да се има предвид, че има библейски прeдсказания с двойно и тройно дъно – изпълняват се повече от един път. Понякога напълно отговарят на предсказаното, друг път с частично покритие на случка и предсказание. Пророчеството, което обсъждаме, вече се е сбъдвало в известна степен, когато Антиох претърпял многобройни поражения от Макавеите, но то се разминава с казаното от Езекиил на няколко места и най-вече, че се е случило отдавна, далеч преди ,,последните години“. Частично се е изпълнило по време на Втората световна война и може би затова се споменава името на Гомера. Дали войната в Украйна ще е сбъдване на предсказанието в неговата цялост, ще покаже бъдещето.


 


  


 

Няма коментари: