четвъртък, 9 април 2015 г.

Книгата ,,Дядо на Въртележка" от Тодор Каракашев

,,Дядо на Въртележка" от Тодор Каракашев е жанрово разнообразна книга с широта и мащабност на формата. Акцентът е в полза на детското развитие – да изгражда гледни точки и стимулира мисленето и въображението у децата, които авторът ,,качва" на влака на любопитството не само за да придобият по-богата представа за света, но и за да им покаже съзидателната посока на стремежите и да ги подготви за живота на зрелия човек. Наред с това съвсем естествено се загатват ключови нравствени внушения, свързани с възпитатието, които биха предпазили малкия читател от злото, от безразсъдното и първосигналното. Авторът е намерил рационален подход към детската душа чрез игра на въображението, за да я срещне с философията на живота и да съдейства за детското съзряване. Повечето от разказите завършват с идея, извод или поука, които умишлено са маркирани с курсив.
Творбите имат отношение и към познанието за света. Във всеки един от текстовете има прецизно дозирани по-непопулярни думи, които вероятно ще са непознати за масовия детски читател, както и географски понятия, които ще бъдат чути за първи път.
Книжката се различава от масовата днешна литература за деца. В повечето текстове на Тодор Каракашев има скрита подтекстовост. Тя е предназначена за възрастните или за деца, чиято мисъл е способна да достигне по-голяма дълбочина. С този творчески подход се прескача границата на чисто детските текстове, за да се стигне до интереса и на възрастния читател. Така авторът гони високите стандарти на съвършената детска литература - да бъде и за възрастни, но да е още по-хубава в своята непосредственост, очарователна невинност и непорочност на възприятието. В разказът ,,Дядо на въртележка“, чието заглавие е предпочетено и  като заглавие на книгата, изпъква авторовия замисъл за размиването на границите на детския свят. Книжката е своеобразна въртележка, която едновременно подготвя детето за проблемите на възрастния, подбуждайки възрастните към трезво благоразумие чрез лексиката на детето.Няма коментари: