неделя, 11 октомври 2009 г.

Марин Георгиев

Марин Георгиeв е израсъл и възпитан в патриархална среда. Тя е разкрита в един от разказите му - ,,Място под слънцето”. Това е една непоклатима микровселена с установен ред и хармония. Но тя е обречена на временност. Постепенно той губи първоначалната цялост на своето безгрижно и уютно детство, за което ще изпитва непрекъсната носталгия. В неговото семейство са издигнати в култ две качества – честността и нравствеността.
Това което за Ботев е балкана като извор за вдъхновение, за Марин Георгиев е неговият роден край, това е преди всичко полето, река Вит, ридовете около родното му село Биволаре и гората. Основният мотив на неговите стихове е темата за селото. Селото е неговото голямо Аз. Творбите сякаш са пропити от мирис на сено, на мляко и вълна. Писателят се слива с природата, разтапя се и става част от нея. Той вижда частици от неговата същност във всяко растение, всяко животинче и обратно. Имам впечатлението, че няма тревица, дърво храст или животно, което се ражда в Мизия, което да не е споменато и възпято в творчеството му.
Поетичните му творби бих определил с три най-общи характеристики. Първото е че в почти всички негови стихотворения е скрита подсмисъл, а понякога дори 2-3-4 измерна подплановост.
Други бих определил като истински тест за читателите – за тяхните сетива и интелигентност. Те наподобяват пещерите от хиляда и една нощ. За съжаление не се отварят лесно и трябва дълго време да се търси кода както сред заряда на думите, тяхната символика и цялостната композиция. Но когато читателят прозре и разтвори тази пещера той бива възнаграден прещедро за положеното упорство.
Съществена част от творчеството на МГ засяга темата за човешкия кръговрат, аналогичен на природния. Човешкият живот повтаря природния кръговрат. Денят и ноща, пролетта и есента, раждането и смъртта, събуждане и заспиване са вписани в сложни схеми с желанието да се свържат разпокъсаните нишки на битието, което носи в самия себе си, разпокъсаните нишки на онова, което е било преди, онова в което е участвал и това което ще бъде със стремежа да обхване необхватното. Но едно е ясно и това е, че във вечността всеки край е началото на нещо ново – нещо умира, друго се ражда. Понякога в тези произведения е налична една диаболитност – в които страхът и смъртта, а понякога и съня (Завръщане) са се преплели и формират трагично емоционално поле. В тези произведения злото (смъртта) не идва от социалните пространства, а от самото битие. Символично се представя присъствието на смъртта като дебнеща или като пристигаща. Образът на смъртта е изразен по-най изразителен начин в ,,Памет”

,,И свети синкавия хоризонт\
Като коса наточена в зори"

Природният кръговрат възражда, но и отнема илюзиите и често подобни стихотворения имат минорно настроение обикновено във финала си. За творчеството на МГ мога да твърдя, че е позитивно като цяло. Неговият лирически герой никога няма да каже нещо от рода на ,,Плюл съм в тази оресия”. Той ще пие жаден от живота – горчив и сладък – такъв какъвто е до последната капка и ще иска още. Основният художественият образ в МГ те творби – селянина буди възхищение със своят висок дух, своята сила и трудолюбивост.

,,С какво мляко майка му беше го кърмила?/
-Расъл-порасъл – дреха не можеше да го побере./
От бразди ли бе сукал, от облачни гърмове?/
Щом конят изгубеше сили-той се впрягаше да оре."

а също и в ,,Среден селянин”, което завършва със следния стих:

,, и би сътворил рая в ада”

Когато прочетох тези стихове се изпълних с възхищение и гордост от тези наши предци, от тяхната физическа сила и каменна воля. Навсякъде в творчеството на МГ където срещна думата селянин в моето съзнание се появява именно този образ от тези произведения. Сравнявайки художествения образ на селянина в творчеството на МГ открих, че той е по близо до добротворния, боговдъхновения, обичащ труда, себеотдаващ се селянин на Йовков в неговото професионално многообразие–коларя, ковача, жетваря и многократно по далечен от несретничеството на Яворовия селянин. Отношението на селянина към живота и труда е реалистично – труда не е песен, ,,хляба се изтръгва с мъка от земята” но винаги е в контекста на резултата от труда – пълния хамбар, угоения и силен добитък, пълния зимник със зимнина. МГ-ят селянин се радва на плодородие – той сякаш е награждаван за своето благочестие от Бога. МГ в повечето случаи описва дядо си, който също се казва Марин, но този образ е събирателен и представлява художественият образ – селянинът, който не само се справя с живота, но намира сили и да се забавлява. Отглежда една кобила която не е подходящ за впрегатна, но пък печели винаги първо място на конни състезания по Тодоровден. Дядо Марин и неговото семейство успява не само да издържа семейството си, но и да купува нови ниви дори и след 9 септември 1944 година. Другият типаж селянин има епизодична роля. Той е мързелив и безотговорен. Но когато идва времето на кооперирането те първи се записват, стават активисти, стават членове на комисиите по отнемане на добитъка, житото и инвентара на съселяните си.
МГ е търсеща натура. Неговата територия на творчество и търсене е неизбродна. Той стига до границата на реалното и отвъдното – смъртта и дори отива още по-далеч – в отвъдното и от там се обръща с една трогателна творба към своята съпруга.
МГ-ят лирически Аз е носител на християнска ценностна система. Цялото му творчество е мотивирано от (и в съответствие с) традиционните етични норми. Макар и в непрекъснато противоречие с времето в произведенията му е налично едно стремящо се към обективност изложение и никакъв елемент на някакъв личен бунт. Смирението – основната христова благословия е залегнала по-колебливо в ранните творби и се утвърждава в по-късните. Смирението отначало почти несъзнателна, наследена от патриархалната среда като домашно възпитание се осмисля и изкристализира като съзнателна лична философия и позиция. В ранното си творчество в някои произведения лирическият образ декларира, че е невинен и няма грехове, но с времето и помъдряването си критерият за греховност се издига. Само един смирен и носител на висока нравственост творец би могъл да произнесе

,,греховете - те нямат чет/
и шепнем Боже, как си справедлив”
(Никъде)

Заминаването на Христос в стихотворението ,,Осел” символизира отдалечаването на българското общество от християнството, а идването на Хитър Петър символизира заместването на християнските ценности на личната ежедневна саможертва на всеки човек в името на другите, на дребната хитрост и надхитрянето мотивирано единствено от егоистичните стремежи. Писателят изказва личното си отношение с думите – подкован отиде, бос се върна. То сякаш иска да ни внуши колко е мизерно в духовно отношение едно общество което е деформирало или загърбило християнските ценности.

,,Кажи, земята ли обърна,/
че подкован си идеш бос?/
Натам отнесе ти Христос./
Насам го Хитър Петър върна."

МГ отрича какъвто и да е нравствен плурализъм с думите ,,пътеката една” (Великден) Пътеката на християнството ще си остане една (той не ще я замени с тази на философии и идеологии) и единствено тя ще го води в неговите действия и дела. Ето защо МГ не е зависим от модите на времето. Неговите произведения са наситени с елементи на християнска етика и той никога няма да смесва /вина с невинност, крив с прав.” (Поезия)
МГ е завършен поет. Никъде няма да открием деструктивни творби една спрямо друга. Отделните творби се допълват идейно и си предават плътност и категоричност в посланията. МГ има стремеж да обгърне природата в едно цяло, но центрирано в човека. Той подобно на Вазов се спира на всяка животинка, всяко цвете, билка и храст, но и подобно на Пенчо Славейков с мощ и широта търси мястото на човека сред вселената, вечността, безграничността и тяхното единство. Най показателно за това мое твърдение е стихотворението ,,Време”.
Творчеството на МГ не е слагаческо сервилно и комфортмистко. Той е в конфликт с времето и съществуващия режим. В условията на цензура писателят залага на единствено възможното - контрапункта. Възпяването на старото време е своеобразно отричане на новото и по същество е една дискретна опозиция. Но това не го удовлетворява и той става все по-директен. В един от разказите пише ,, Аз не съм в настоящето. Колко хубаво, колко пълно с живот беше старото време”. Още през 1981 г в книгата Праг пише ,,ТКЗС – колко ли враждебна им се е струвала тази дума! Зад нея е стояла реалната заплаха за дома, семейството, имуществото, вековния ред.” В разказите си той се осмелява да пише следното: ,, И след влизането в ТКЗС – независимостта се превръща в покорство, силата в безсилие, личността в безличие”. Селянинът от самоорганизатор се превръща в изпълнител. Творбите на МГ са изпълнени с някои еретични за онова време наблюдения: цели семейства напускат селото, опустяват дворовете, смалява се селото, смаляват се обработваемите площи. На мястото на зеленчуковите градини расте жилав треволяк, а лозето е в тръни, Вит става канал за отпадъците на Плевен. Въздухът е замърсен от новия завод за дрожди – Екарисажа. Ако в Гераците се разпада някогашната селска задруга, разпадането продължава и след кооперирането – разпадат се семейства, разпада се дори самия човек – пропиват се селяните. Описва как просветените и образовани стават по-страшни и лоши от безкнижните. Написаното от МГ не остава незабелязано и той става обект на натиск – както описва в разказите си – шантажиран и склоняван е да стане доносник и агент на ДС, но писателя не се пречупва.
В критичните си статии събрани в книгата ,,Крах на митологиите” МГ е посветил на поети които са го впечатлили – това са предимно творци от селото – Ламар, Илия Волен, Ракитин, мизиеца Христо Кацаров,Алипиев, селянина от равнината Андрей Германов. Критиката на споменатите поети е своеобразен коментар и на неговите лични творби С тези критични статии авторът засилва интереса ни, провокира ни да се запознаем с творчеството на обсъжданите поети. Във втората част от книгата ,,Крах на митологията” авторът разкрива литературната действителност през 70 до 90 години на 20 век. В тази част е разкрита причината за краха на идеологическата митология и по-точно как литературните среди са работили да потдържат този мит жив. Тази действителност е сведена до следните няколко констатации.
- Творчеството е своеобразно състезание за близост до властта.
- Това състезание се печели със задкулистни игри, продажност, лъжи, верноподанически творби и речи.
- Съдиите в това състезание са партийните велможи.
- За да са съдиите на твоя страна трябва да се съобразяваш с тях, а не със собствената си съвест.
- Мярата- най-талантливият се подменяше с най-идеен.
- Идеите – една тоталитарната
- Творчеството – степента на възхвала на тази идея.
- Поетът е пазител на статуквото, поставен в клетка – може да прави лицеви и всякакви опори, акробатични номера, да развива своята сръчност, но е лишен от възможността да върви.- Основен художествен образ – бореца за свобода И едно крайно заключение, че винаги над главата на поета като дамоклиев меч висеше напътстващият показалец.
В ,,Записки на слугата” МГ чрез мемоарни разкази прави един разрез на съвременната българска литературната действителност и живот. Изнесената истина е нелицеприятна за много от нашите литературни първенци- Левчев, Хайтов, Георги Джагаров,Гранитски, Лиляна Стефанова и др. Засегнал честолюбивостта на доста височайши и именити персони МГ предизвиква и техният гняв. Eдна от първите реакции е, че автора е бил слуга и ще си остане слуга. Но това е реторика от режима на миналото. От християнска етична точка благочестивият човек е слуга на обществото и неговите интереси. От тази гледна точка слуга е израз на добродетел.
,,Записки на слугата” и ,,Крах на митологиите” са написани непосредствено след 10 ноември 1989 год. Сякаш всичко се е насъбирало в огромен бент, който се излива в неговите книги.
Книгата с която се свързва преди всичко името на МГ е ,,Третият разстрел”. Няма друга такава която да е приета от литературните среди толкова възторжено от една част и толкова критично от друга. Автора получава десетки телеграми включително от емигранти в чужбина които изказват своята подкрепа. Но от друга страна в пресата излизат над 150 критични статии с които се анатемосва автора и неговата книга. Защо се случва всичко това? Защото МГ позоваващ се на реални факти от архива, който вече е достъпен за всички изнася истината на Вапцаров – такава каквато е. Но тази истина е нелицеприятна за партията и държавното ръководство включително и за тогавашните шефове от културните среди. Eто защо книгата предизвиква както писа в-к Блиц свещенния гняв на хора сред защитниците на стария режим.
Накратко за идеята на книгата – първият разтрел е физическият, вторият разстрел е от неговите съратници които се отричат от него обявявайки го за предател. Вапцаров прави пълни самопризнания за това, че е агент на съветското НКВД, за произхода на голямата сума в щатски долари, за своята подривна дейност пренасяйки взривни материали оръжие и патрони, разкрива цялата нелегална организация, всички имена и пр. И тези самопризнания е направил без никакви доказателства за някаква принуда, мъчение и насилие. Но тези негови самопризнания не могат да се простят така лесно. Тогавашното отношение към него – като към предател и своеобразното му загърбване е вторият разстрел. Третият разстрел е неговата реабилитация, защото на мястото на истинският Вапцаров заема мястото му съвсем друг идеализиран човек - такъв какъвто Вапцаров не е. В този трети разстрел участват както хора от най-висшите държавни постове, така и най-близките на поета. И от книгата става ясно колко пошло е да се използва отишъл си човек като знаме на някаква идеология, да се изпълни с бели петна неговата биография и да му се даде чужда на него същност без да им е дал своето съгласие. Честността и нравствеността с която е закърмен МГ от своето детство е причина за много беди, които го сполетяват. Но той остава чист пред съвестта си и се разграничава от всяка една лъжа, защото колкото и благородна да е тя – лъжата си е лъжа (грях) и макар тя да е обществена, той се чувства длъжен да се разграничи от нея. МГ като истински християнин не желае да живее с митове и да си създава кумири на земята.

1 коментар:

vasil каза...

Ще си разреша да представя някои мои мисли за просопографията на поета, както би се изразил проф. д-р Тодор Балкански. Защото този термин презентира науката за личността.
Едва ли някой би оспорил твърдението, че Марин Георгиев е Личност в българския поетически небосклон, пионер в романа „Третият разстрел”. Фигура в обществения живот, който първи се опълчи срещу старите стереотипи на и за приемлива литературна неистина. Драги Читателю, мерило за мястото и тежестта на М. Георгиев в литературния и обществен живот на българите са постоянните нападки от критици, които обичат т.нар „конски капаци” за презентацията на всяко банкрутирало мирозрение. Не мога да забравя дългата реч на Николай Петев, сам институция, авторитарен шеф на казионния Съюз на писателите срещу Марин Георгиев в най-тържествената зала в сградата на общинската администрация преди две години. Поводът беше това, което е видял в живота и поведението на Никола Вапцаров Марин Георгиев и което Николай Петев и николайпетевци не смеят да видят. А и да чуят! Разбира се, само след две години в-к „Труд” публикува досието на Вапцаров с изненадата за това, че в „Третия разстрел” комунистическият и коминтерновският поет е далеч по-човечен, отколкото се представя в подписаните от него документи.
„Третият разстрел” донесе негативите на Марин Георгиев под формата на беззъба революционна ярост, която винаги търси „врагове за убиване”, дори когато ги няма и трябва да бъдат измислени!
За радост на българската читателска публика Марин Георгиев не остана сам във Вапцарологияга:
Димитър Митрев написа брошурата „Македонският литературен кръжок”, в която представи „дръзновението” на Вапцаров да създава „македонски народ” и „македонски език” по силата на коминтерновски решения. Същото призна и Тодор Павлов, папата на българския всякакъв литературен комунизъм [вж. книгата му „Лъчи от преизподнята”].
Голямата защита на Марингеоргиевата теза беше книгата на проф. д-р Тодор Балкански „Никола Вапцаров, България и българите”, ВТ. 1996, в която документално и в просопографски план беше посочено, че поетът никога никъде не се е легитимирал като българин, няма дори Литературна България., българска земя, български персонаж.
И не на последно място трябва де се посочи книгата на Цвета Трифонова „Писатели и досиета”, ВТ,2004.