четвъртък, 9 април 2015 г.

,,Хоризонти на вертикалната история" - автор Милен Спасов

,,Хоризонти на вертикалната история" е литературно - философско произведение. То осмисля историята през мерилото на Христа - праведният път към вечните истини и глъбинния смисъл на живота. 
Християнският подход, за разлика от светския, не се задълбочава в голи факти, а е чувствителен към етично-моралния аспект на историческите събития. Християнството предполага осмисляне и измерение на живота по вертикалната скала на собствените си добродетели. 
 Освен това християнски символи като ,,светият кръст" и  ,,стълбата към небето на Яков", по която възхождат и низхождат ангелите, са дали основание на Милен Спасов да ,,съживи" хоризонталната история чрез оценката на християнската етика, позиционираща личности и дела във вертикалната скала на доброто и злото.
Лайтмотивът е духовните измерения на човека, като се прави паралел между сегашната ни родна, балканска участ и тази през средните векове. В няколко есета авторът съчетава в отделни параграфи сегашното и миналото, като предоставя аналогията изцяло на читателя. Така, вглъбявайки се в миналото, авторът напипва пулса на сегашното и бъдещето.
Водеща червена нишка е християнската етична норма, която служи като компас в авторовото светоусещане и в интерпретациите на събитията. Директно доказателство за това е неговото признание:
,,Чувствам се изгубен в джунглата на битието и само светлината на християнската вяра ми помага да се ориентирам във въздесъщия мрак."
Разгледаните ключови за средновековието исторически събития не винаги се развиват благоприятно за християнските народи от светска гледна точка. Авторът е дал косвено своята интерпретация за глъбинните причини за това и главната сред тях е във факта, че подобно развитие е неизбежно при отстъпление на хората от православните норми.
Християнският поглед върху събитията освобождава автора от рамките на националната ангажираност така, както и Христос стои над всяко националистическо и етническо ограничение. 
В качеството си на читател изразявам съгласие с всички тези на автора с изключение на твърдението, че неговото поколение е изгубено. Поколение, чиито представители могат да сътворят подобно интелектуално вглъбено произведение, изискващо аналитично мислене и правдиви разсъждения, не може да се нарече изгубено.


Няма коментари: