четвъртък, 9 април 2015 г.

Сборникът с епиграми ,,Острилки" от Александър Йотов

        Сборникът с епиграми ,,Острилки" затвърждава Александър Йотов като продуктивен и остроумен епиграматист от национална величина. Преобладаващата част от творбите му са квинтесенция на недъзите на обществото във всичките му сфери - икономическа, социална, политическа и културна. Измежду всички теми най-застъпена е тази за моралното падение, следствие на алчността, егоизма и пошлостта. Това налага физиономиите на епиграмите да бъдат по-остри, откъдето произлиза и самото заглавие на книгата ,,Острилки". Независимо дали се гневи на обществените слабости или просто се смее на човешката порочност, авторът се придържа към всички жанрови особености на епиграмата. Използваният художествен похват е иронията, пародията, сарказмът и загадката. Комичният нюанс се постига предимно чрез свободната игра на думи и каламбура. В стила на Александър Йотов задължителен елемент е римата, но не само като звукова украса, допринасяща единствено за завършеност на общата композиция на творбите. Тя има своя принос в изтъкването на комичното и допринася за емоционалното и смислово внушение.
Книгата ,,Острилки" е поредното доказателство, че авторът е представител на свободомислещите и съвременни в стилово отношение творци, които не робуват на наложени в миналото мисловни стереотипи. Личното му отношение е съобразено с естествените нравствени закони на здравия разум и чувствителната съвест.


Няма коментари: