четвъртък, 9 април 2015 г.

Стихосбирката ,,Откровения"

,,Откровения" е стихосбирка с автор Димитър Златков, включваща около петдесет стихотворения. Тя се състои от две части.
Първата част съдържа стихове в класическа форма, чрез които с достъпен, ясен и категоричен език, авторът споделя доблестни морални и емоционални послания. Преобладават творбите, посветени на родната природа, нейната прелест и феномени, а стремежът е да се придаде на читателското настроение бодрост, тържественост и апотеозност. Епизодично у лирическия Аз се ражда и друго, глобалистично вдъхновение, чрез което се преодоляват географски предели и стихът възпява не само родни реалии, но и прочути европейски градове като Гренобъл и Париж.
Останалите стихове са поетична сплав от впечатления и преживявания или пък портрети на митични, сакрални и исторически образи, сред които се открояват певецът Орфей, Света Дева Мария и отец Паисий Хилендарски.
Авторът е носител на свободен, възторжен и пламенен дух, който преодолява понякога условностите на стихотворната ритмика и рима.
Във втория раздел на книгата са поместени стихове за деца, в които лирическият говорител отново поставя акцент върху положителното в света. Зад строфите се вижда, че любовта му към децата е не по-малка от тази към природата. Използването на стихотворната форма и рима допринасят за по-голяма директност и  убедителност на посланията.
 Книгата представлява палитра от много нюанси, но в това многообразие, наподобяващо хор от различни тематични гласове, има общо съзвучие, подчинено на красотата, която е във фокуса на авторовото вдъхновение.                            

Няма коментари: